Mehanizmi sloma i modeli ponašanja inovativnih veza u drvenim konstrukcijama

Voditelji:
dr.sc. Adriana Bjelanović
Oznaka projekta: 114-0000000-3253
Kategorija: Znanstveni
Trajanje: 01.03.2008. - 31.12.2009.


Sažetak:

Područje istraživanja jest unapređenje spojeva u drvenim konstrukcijama i razvijanje teorijskog modela njihova ponašanja i mehanizama sloma. U Europi su prednosti drva kao prirodnog, obnovljivog i ekološkog materijala prepoznate, a u nekim je područjima graditeljstva drvo ozbiljan konkurent ostalim materijalima. Znanstveni dosezi brojnih i opsežnih istraživanja u području graditeljstva u drvu podloga su nastajanju nove europske norme EC5. Spojevi su iznimno važan činitelj nosivosti i uporabljivosti konstrukcije. Jedno od važnih mjerila napretka drvenih konstrukcija upravo su nove tehnike povezivanja elemenata što istraživanju u tom području daje svrhu. Predviđena se sljedeća istraživanja utemeljena na ispitivanjima i paralelnom razvijanju teorijskih modela ponašanja: 1. Spojevi elemenata okvirnih drvenih konstrukcija izvedeni ulijepljenim čeličnim šipkama od glatke i rebraste armature te šipkama na osnovi vlaknima ojačanih polimera (FRP) primjenjive pri projektiranju skrivenih veza elemenata okvira. 2. Spojevi drvenih elemenata izvedeni ulijepljenim čeličnim limom pri čemu su ljepilo i pritisak lijepljenja odlučni za nosivost spoja. Spojevi su primjenjivi u kutnim vezama elemenata okvira, ali i u vezama i nastavcima elemenata rešetkastih nosača. Cilj su svih predviđenih istraživanja nove znanstvene spoznaje o nosivosti i primjenjivosti opisanih spojeva s naglaskom na razumijevanje njihova ponašanja. Postupak bi sadržavao usporedbu rezultata laboratorijskih ispitivanja građe i ljepila kao konstitutivnog elementa spoja s rezultatima računskog modela koji će na temelju postojećih saznanja biti razvijen unutar projekta, te verifikaciju tog računskog modela. Neki od postojećih komercijalnih računarskih programa sadrže određene elemente karakteristične za ovakve spojeve, a unutar ovoga projekta oni bi se pokušali unaprijediti na tragu suvremenih saznanja o konstitutivnim modelima drva, mogućim oblicima delaminacija uvažavajući ortotropiju drva i pravac opterećenja u odnosu na smjer pružanja vlakana te kostitutivnim modelima modernih polimernih ljepila. EC5 norma svojom regulativom ne pokriva područje ovih istraživanja pa ona time dobivaju dodatno značenje i razlog provedbe.


Suradnici:
Gordan Jelenić
Davor Grandić
Šuhreta Husić
Zvonimir Žagar


Ključne riječi: inovativni spojevi,nosivost i uporabljivost, drvo, ljepilo, ispitivanja, razvoj teorijskih i numeričkih modeli ponašanja